Podeu consultar el catàleg de la biblioteca seguint aquest enllaç: Catàleg

Triau localitat i centre o escriviu directament IES RAMON LLULL. Quan se vos demani nom i contrasenya, heu de posar:

-si sou professors: el mateix nom i clau que per entrar al Gestib.

-si sou alumnes: el mateix nom i clau que per entrar al Moodle.

Si voleu tenir carnet de lector, l’heu de demanar expressament a la persona encarregada.