QUÈ ES POT FER I QUÈ NO

 1. La biblioteca és un lloc per llegir, estudiar i cercar informació. No és un saló de jocs ni un refugi pel fred.
 • No s’hi  pot menjar ni beure.
 • Heu de respectar l’ordre i el silenci: no molesteu els altres si no voleu que us molestin.
 • No s’hi pot estudiar ni fer treballs en parelles ni en grup: acabau fent massa enrenou.
 • Els ordinadors només es poden utilitzar per fer treballs o consultes. Queden absolutament prohibits els jocs.
 • Els alumnes que no respectin les normes anteriors seran convidats a sortir. Si el mal comportament continua, seran amonestats i sancionats.
 • Respectau els horaris i el material. En partir, deixau les cadires ben col·locades perquè no facin nosa als altres.

PRÉSTECS

 1. Per demanar llibres i DVDs en préstec enguany no és imprescindible el carnet de lector. Basta que sigueu alumnes del centre, però no està de més que us identifiqueu.
 • Els llibres s’han de tornar dins el termini fixat (es pot demanar una pròrroga si el llibre no ha estat sol·licitat per una altra persona).
 • Per cada dia de retard en la devolució d’un llibre, el lector responsable serà penalitzat amb un dia de sanció. Durant el període de sanció, el lector no podrà utilitzar el servei de préstec.
 • Tots els llibres han de ser tornats abans que acabi el curs. Si un alumne té un préstec pendent de devolució, no li serà lliurat el butlletí de notes fins que no el torni.