Durant l’esplai podeu fer ús dels següents serveis:

Servei de préstec (tres setmanes renovables).

Sala de lectura.

Assessorament per fer recerques i treballs.

Servei d’impressió.

Ús dels ordinadors.

Bookcrossing (Punt d’Intercanvi de Llibres).

Club de Lectura (en suspensió aquest curs).

Recollida de suggeriments i peticions d’adquisicions.