Durant l’esplai podeu fer ús dels següents serveis:

Servei de préstec (tres setmanes renovables).

Sala de lectura.

Assessorament per fer recerques i treballs.

Servei d’impressió.

Ús dels ordinadors. SUPRIMIT DURANT L’ESTAT D’ALARMA!!!

Bookcrossing (EN PROJECTE).

Club de Lectura (EN PROJECTE).

Recollida de suggeriments i peticions d’adquisicions.